evolon

Partner in scholing

BHV basis

Elke organisatie is verplicht bedrijfshulpverleners in dienst te hebben. BHV’ers zijn opgeleid om in geval van calamiteiten adequaat te kunnen reageren.

In deze BHV-cursus komen de volgende onderwerpen aan bod:

Eerste hulp

 • het herkennen van een gevaarlijke situatie en het treffen van de juiste maatregelen
 • het in noodsituaties verplaatsen van het slachtoffer
 • het kunnen nagaan wat er met het slachtoffer is gebeurd
 • het geruststellen van het slachtoffer
 • het verlenen van eerste hulp
 • reanimeren 

Beperking en bestrijding van een beginnende brand 

 • het gebruiken van veiligheidsvoorzieningen
 • kennis van de belangrijkste brandpreventieve maatregelen en voorzieningen
 • het toepassen van de branddriehoek
 • kennis van de ontwikkeling van brand 

Ontruiming 

 • het begeleiden van een ontruiming
 • het gebruik maken van veiligheidsmiddelen
 • het ontruimingsplan
 • de vluchtroute en het gebruik ervan
 • de toepassingsmogelijkheden van vluchtmiddelen 

Communicatie

 • het op de juiste wijze melden van een ongeval of brand
 • de interne communicatie
 • het verstrekken van informatie aan hulpverleningsdiensten
 • het hanteren van communicatiemiddelen 

Inclusief instructie AED

Cursusduur: 1 dag (van 07.30 tot circa 17.00 uur)

Om het BHV-certificaat in stand te houden is een ééndaagse herhaling noodzakelijk.

 

 • Deel deze pagina: