evolon

Partner in scholing

Preventiemedewerker

Tegenwoordig is elke organisatie met werknemers wettelijk verplicht een Preventie-medewerker aan te stellen. Voor deze (aanstaande) preventiemedewerker is het belangrijk dat hij/zij over de juiste kennis en vaardigheden beschikt. Dat men weet hoe men de RI&E (Risico Inventarisatie en Evaluatie) op een praktische manier kan uitvoeren en hoe men de Arbo wet- en regelgeving correct kan toepassen.

 

Het betreft een eendaagse cursus van 8 uur, inclusief een examen bestaande uit meerkeuzevragen. In aanloop naar de cursus ontvangt elke cursist een opdracht inzake de arbeidsomstandigheden binnen hun bedrijf. Deze opdracht dient voor aanvang van de cursus uitgevoerd te worden en zal zo'n 4 uur tijd vergen van de cursist.

Let op: de cursist dient zelf een laptop mee te brengen die aangesloten kan worden op het draadloze netwerk van de cursuslocatie.

RESULTAAT

Na afloop van deze cursus beschikt de cursist over een goede basiskennis om zijn/haar taak als preventiemedewerker effectief te kunnen uitvoeren. Men krijgt de nodige tips, tools en vaardigheden aangereikt. Deze cursus bevat ook de actuele wijzigingen van de Arbowet!

 

 

 

  • Deel deze pagina: