evolon

Partner in scholing

Verwerken van kitten

Tijdens deze cursus doet u kennis op van de diverse kitten, hun eigenschappen en verwerkingsmethodes, voorschriften en criteria.

Inhoud van de cursus

Theoriegedeelte:

 • Vaststellen beginsituatie en verwachtingen cursisten
 • Waarom kitvoegen?
 • Toepassingsgebied
 • Eisen en voorwaarden die aan de kit en kitverwerking gesteld dienen te worden
 • Materialen en hun eigenschappen
 • Benodigde gereedschappen
 • Applicatie (aanbrengen van kit bij diverse constructies)
 • Valkuilen

Praktijk en demonstraties op het gebied van:

 • Sanitaire voegen
 • Aansluitingsvoegen
 • Kitvoegreparatie
 • Vervangen van een ruit

Een paar zaken die hierbij aan bod komen zijn:

 • Spuitmond afmeting
 • Werkrichting
 • Stoppen met werken en dan weer verder gaan
 • Veiligheid en gezondheidsaspecten
 • Werkkwaliteit
 • Opruimen/schoonmaken morswerk
 • Afvalverwerking

Resultaat:

Certificaat van deelname

Vervolgcursus: 

Zelfstandig kitverwerker

Cursusduur:

1 dag 

 • Deel deze pagina: